Dâhiler ve Şampiyonlar / Guido Sgardoli
Konuk Yazar: Esra Karadoğan / Vanessa’nın Yanındayım
Şuşu ve Üçtekeri / Şuşu, Can ve Dörtteker