1984 / George Orwell
Bizim Büyük Çaresizliğimiz
Kontrbas / Patrick Süskind
Okulsuz Büyümek / Ben Hewitt