Kontrbas / Patrick Süskind
Özgürlük Hapishanesi /Michael Ende
Okulsuz Büyümek / Ben Hewitt