Bir Dostluk Masalı / Susanna Isern
Sevgili Hiç Tanımadığım Çocuk / Hanzade Servi